Ogłoszenie z dnia 18 grudnia 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 8 grudnia 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 4 grudnia 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 1 grudnia 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 30 listopada 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 18 listopada 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 06 listopada 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 04 listopada 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 03 listopada 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 23 października 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 20 października 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 6 października 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 1 października 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 9 września 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 1 września 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 20 sierpnia 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 13 sierpnia 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 13 sierpnia 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 28 lipca 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 27 lipca 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 27 lipca 2020 roku

Ogłoszenia z dnia 22 lipca 2020 roku

Ogłoszenia z dnia 20 lipca 2020 roku

Ogłoszenia z dnia 20 lipca 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 14 lipca 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 13 lipca 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 10 lipca 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 7 lipca 2020roku

Ogłoszenie z dnia 18 czerwca 2020roku

Ogłoszenie z dnia 18 czerwca 2020roku

Ogłoszenie z dnia 17 czerwca 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 16 czerwca 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 15 czerwca 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 10 czerwca 2020 roku
Termin składania ofert - do dnia 17 czerwca 2020 roku do godz.16.00

Ogłoszenie z dnia 10 czerwca 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 02 czerwca 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 29 maja 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 12 maja 2020 roku
Informacja o ilości złożonych ofert na stanowisko Podinspektor (rejestracja pojazdów) Wydział Komunikacji

Ogłoszenie z dnia 08 maja 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 06 maja 2020 roku 

Ogłoszenie z dnia 04 maja 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 27 kwietnia 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 07 kwietnia 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 24 marca 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 20 marca 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 11 marca 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 11 marca 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 09 marca 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 05 marca 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 02 marca 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 28 lutego 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 25 lutego 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 30 grudnia 2019 roku

Ogłoszenie z dnia 23 grudnia 2019 roku

Ogłoszenie z dnia 19 grudnia 2019 roku

Ogłoszenie z dnia 12 grudnia 2019 roku
Doprecyzowanie do zapytania ofertowego na prowadzenie audytu wewnętrznego w 2020r.
Uchwała Zarządu Powiatu o wyborze organizacji pozarządowej prowadzącej punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Sochaczewskiego w 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 11 grudnia 2019 roku
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w trybie zapytania ofertowego "Wykonanie prac modernizacji struktury informatycznej i oprogramowania zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie"

Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2019
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONYWANIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W SOCHACZEWIE I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU W ROKU 2020.

Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2019 roku
Ogłoszenie Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 27 listopada 2019 roku - wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego na działce numer ewidencyjny 692, obręb Sochaczew Za Bzurą, Gmina Miasto Sochaczew.

Ogłoszenie z dnia 28.11.2019 roku
Zapytanie ofertowe na: "Wykonanie prac modernizacji struktury informatycznej i oprogramowania zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie"

Ogłoszenie z dnia 21.11.2019 roku
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze  podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie 

Ogłoszenie z dnia 05.11.2019 roku
Informacja o toczącym się z urzędu postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębie geodezyjnym Kamion

Ogłoszenie z dnia 05.11.2019 roku

Ogłoszenie z dnia 31.10.2019 roku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic pasa drogowego drogi powiatowej i przyjęcie granic nieruchomości pasa drogowego drogi powiatowej położonej w obrębach: Matyldów i Rybno

Ogłoszenie z dnia 30.10.2019 roku
Ogłoszenie  otwarty konkurs npp 2020 Powiat Sochaczewski
Załącznik numer 1 pisemne zobowiązanie do zapewnienia poufnosci
Załącznik numer 2  zobowiązanie do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania pomocy prawnej
Załącznik numer 3 oświadczenie ze nie zachodza przeslanki wykluczjące ubieganie się o prowadzenie punktu
Załącznik numer 4 pisemne zobowiazanie przestrzegania zasad etyki
Załącznik numer 5 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Ogłoszenie z dnia 29.10.2019 roku

Ogłoszenie z dnia 24.10.2019 roku

Ogłoszenie z dnia 17.10.2019 roku

Ogłoszenie z dnia 15.10.2019 roku

Ogłoszenie z dnia 15.10.2019 roku
Ogłoszenie Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 08.10.2019 roku - wykonanie urządzenia wodnego oraz usługę wodną do rzeki Pisi Gągolina w km 12+390, dz. nr ewid. 6, obręb geodezyjny SHRO Kawęczyn, gmina Teresin

Ogłoszenie z dnia 15.10.2019 roku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek położonych w miejscowości Wężyki

Ogłoszenie z dnia 11.10.2019 roku
Informacja o ilości złożonych ofert do Wydziału Geodezji i Kartografii
Informacja o wyniku naboru w Wydziale Architektury i Budownictwa

Ogłoszenie z dnia 09.10.2019 roku
Ogłoszenie Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 30.09.2019 roku - zasypanie rowu bez pozwolenia wodnoprawnego na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 72/2, obręb Kaźmierów, Gmina Sochaczew

Ogłoszenie z dnia 02.10.2019 roku
Ogłoszenie Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 23.09.2019 roku - wykonanie urządzenia wodnego stawu ziemnego zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 307/2, obręb Brochów, gmina Brochów

Ogłoszenie z dnia 26.09.2019 roku

Ogłoszenie z dnia 25.09.2019 roku
Ogłoszenie Zastępcy Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 18.09.2019 roku - przebudowa urządzeń wodnych na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 94/12, obręb Kąty, gmina Sochaczew, powiat sochaczewski

Ogłoszenie z dnia 17.09.2019 roku
Ogłoszenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 9.09.2019 roku - przebudowa urządzenia wodnego na dz. nr ewid. 289, obręb Teresin Gaj, gmina Teresin, pow. sochaczewski

Ogłoszenie z dnia 12.09.2019 roku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dziełek położonych w miejscowości Antosin

Ogłoszenie z dnia 12.09.2019 roku
Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 30.08.2019 roku - przebudowa urządzenia wodnego na dz. nr ewid. 26/16, obręb Aleksandrów, gmina Rybno, powiat sochaczewski

Ogłoszenie z dnia 05.09.2019 roku
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w miejscowości Erminów i Bronisławy

Ogłoszenie z dnia 05.09.2019 roku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek położonych w miejscowości Juliopol

Ogłoszenie z dnia 26.08.2019 roku
Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 14.08.2019

Ogłoszenie z dnia 19.08.2019 roku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej
w miejscowości Łasice

Ogłoszenie z dnia 08.08.2019 roku
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości położonej w miejscowości Stefanów

Ogłoszenie z dnia 02.08.2019 roku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonej w miejscowości Juliopol

Ogłoszenie z dnia 26.07.2019 roku
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 22.07.2019

Ogłoszenie z dnia 11.07.2019 roku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic w miejscowości Nowe Mostki

Ogłoszenie z dnia 13.06.2019 roku
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Erminów

Ogłoszenie z dnia 11.06.2019 roku
Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Organizacyjnym

Ogłoszenie z dnia 07.06.2019 roku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonej w obrębie Rybno na granicy z obrębem Jasieniec
Informacja o ilości złożonych ofert na stanowisko inspektora w Wydziale Organizacyjnym

Ogłoszenie z dnia 27.05.2019 roku
  Wynik naboru na stanowisko w Wydziale Architektury i Budownictwa
Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia na rozbiórkę napowietrznej sieci elektroenergetycznej w miejscowości Bieliny, Olszynki, Kamion, gm. Młodzieszyn

Ogłoszenie z dnia 22.05.2019 roku
 
Ogłoszenie z dnia 21.05.2019 roku
Wynik naboru na stanowisko Informatyka
Uchwala nr 26.2019 Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych w 2019 roku.pdf
 
Ogłoszenie z dnia 16.05.2019 roku
Decyzja ustalająca odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Stary Dębsk
Decyzja ustalająca odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Kąty
 
Ogłoszenie z dnia 07.05.2019 roku
Decyzja ustalająca odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Stary Kozłów
Decyzja ustalająca odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Stary Dębsk
Decyzja ustalająca odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Erminów
Decyzja ustalająca odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Erminów
Decyzja ustalająca odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Erminów
Decyzja ustalająca odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Lubiejew
 
Ogłoszenie z dnia 23.04.2019 roku
Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie
Nabór na stanowisko Inspektora (½ etatu) w Wydziale Organizacyjnym
w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie
 
Ogłoszenie z dnia 17.04.2019 roku
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Stary Dębsk
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Kąty
 
Ogłoszenie z dnia 05.04.2019 roku
Obwieszczenie Starosty Sochaczewskiego w sprawie rozbudowy ul. Dewajtis
 
Ogłoszenie z dnia 02.04.2019 roku
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi ustalenie odszkodowania z tytułu ograniczenie sposobu użytkowania nieruchomości położonej w miejscowości Erminów
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi ustalenie odszkodowania z tytułu ograniczenie sposobu użytkowania nieruchomości położonej w miejscowości Erminów
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi ustalenie odszkodowania z tytułu ograniczenie sposobu użytkowania nieruchomości położonej w miejscowości Erminów
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi ustalenie odszkodowania z tytułu ograniczenie sposobu użytkowania nieruchomości położonej w miejscowości Stary Kozłów
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi ustalenie odszkodowania z tytułu ograniczenie sposobu użytkowania nieruchomości położonej w miejscowości Lubiejew
 
Ogłoszenie z dnia 29.03.2019 roku
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Sochaczewskiego o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2019 roku 
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Sochaczewskiego o naborze kandydatów do komisji konkursowej