Sochaczew, 04.02.2013r

 

 

RŚ.B.6341.7.2.2013

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego       ( t.j. Dz. U. z 2000r Nr 98, poz.1071) oraz art.127  ust. 6 oraz ust. 7a – ustawy z dnia 18 lipca 2001r – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z  2005r  Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000r, Nr 98,  poz.1071 z późn. zm. ), 

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 01.02.2013r zostało wszczęte na wniosek p. Krzysztofa Mielniczuka działającego w imieniu i z upoważnienia Wojewódzkiego Zarządu Melioracji  i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Warszawie postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na :

1.      wykonanie urządzenia wodnego w postaci jazu wraz z przejazdem oraz przepławką w km 0+311 rzeki Łasicy,

2.      szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu i retencjonowaniu śródlądowych wód powierzchniowych w korycie rzeki Łasicy w km 0+311 do rzędnej NPP 65,90m n.p.m., Max PP 66,25m n.p.m.,

obręb geodezyjny Łasice i Tułowice, gm. Brochów, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie.

 

Informuję jednocześnie, że wszelkie wyjaśnienia, dokumenty i dowody w przedmiotowej sprawie można składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 Akta sprawy znajdują się w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Sochaczewskiego przy ul. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew,            I piętro, pok. 111, tel. 46-864-18-24, sprawę prowadzi Bogusława Malinowska.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogusława Malinowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-04 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Olejniczak Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-06 13:37:08
  • Liczba odsłon: 512
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356493]

przewiń do góry