Sochaczew, 21.12.2012r

 

 

RŚ.B.6341.54.2.2012

 

 

INFORMACJA

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 145),

ZAWIADAMIAM

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na podniesienie poziomu terenu działek nr ew. 280/2, 280/3, 280/4, 280/5 i 280/6 położonych w Sochaczewie przy ul. Rybnej, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Z dokumentacją sprawy zainteresowane osoby mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, Wydział Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa       i Ochrony Środowiska (ul. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew, I piętro, pokój nr 111).
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, Wydział Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  (sekretariat – II piętro, pokój nr 214) lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. M. J. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
Termin do wnoszenia uwag i wniosków wynosi od dnia 21.12.2012 r. do dnia 18.01.2013 r. włącznie.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji udzielającej przedmiotowego pozwolenia jest Starosta Sochaczewski.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Olejniczak Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-03 13:21:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Olejniczak Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-03 13:21:04
  • Liczba odsłon: 510
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350491]

przewiń do góry