Sochaczew, 22.10.2012r

RŚ.A.6341.7.2012

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.127 ust.7a ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz.U.      z 2012r, poz. 145, z późn. zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r, Nr 98, poz. 1071,             z późn.zm.) zawiadamiam, że decyzją Starosty Sochaczewskiego z dnia 22.10.2012r, znak: RŚ.A.6341.7.2012, zostało udzielone pozwolenie wodnoprawne podmiotowi - Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych  z utworów czwartorzędowych z ujęcia składającego się ze studni nr 1a i nr 2 oraz na odprowadzanie ścieków popłucznych do rowu melioracyjnego bez nazwy, obręb geodezyjny Młodzieszyn, gm. Młodzieszyn, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sochaczewie,   ul. Piłsudskiego 65, pok. 111, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tel.46-864-18-24).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Olejniczak Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-26 10:01:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Olejniczak Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 10:01:46
  • Liczba odsłon: 500
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350693]

przewiń do góry