Uchwała Nr XI/56/2011
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 7 grudnia 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 - 2032

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata             2011 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały oraz Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.


załaczniki
wieloletnia_prognoza_finansowa.pdf
wykaz_przedsiewziec_do_wpf.pdf
wykaz_przedsiewziec_do_wpf-2_2011-2032.pdf
wykaz_przedsiewziec_do_wpf-3_2011-2032.pdf
wykaz_przedsiewziec_do_wpf-a_2011-2032.pdf
wykaz_przedsiewziec_do_wpf-b_2011-2032.pdf
wykaz_przedsiewziec_do_wpf-c_2011-2032.pdf
uzasadnienie.docx
przedsiewziecia_zbiorowka.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-12 10:39:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-12 10:39:23
  • Liczba odsłon: 523
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350689]

przewiń do góry