Sochaczew, 27.05.2011 r.

 

 

 

RŚB. 6222.2.2011

 

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 18.05.2011 r. zostało wszczęte, na wniosek Bakoma Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Połczyńska 97A, postępowanie administracyjne  w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji wyrobów mleczarskich o zdolności przetwarzania  ponad 200 ton mleka na dobę — Zakładu Produkcyjnego Bakoma Elżbietów nr 48, gm. Teresin.

            Informuję jednocześnie, że wszelkie wyjaśnienia, dokumenty i dowody w przedmiotowej sprawie od daty można składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 65, w godzinach 8.00 do 16.00. Akta sprawy, w tym wniosek o udzielenie pozwolenia zintegrowanego, znajdują się w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65 w Sochaczewie , pokój  nr 113 i mogą być udostępniane zainteresowanym w godzinach 8.00 do 16.00.

             

 

 

 

Otrzymuje:

Bakoma Sp.z o.o. w Warszawie, ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa;

 

Otrzymują do wiadomości:

 

1.       Zakład Produkcyjny Bakoma Elżbietów nr 48, 96-516 Szymanów;

2.       Wójt Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin;

3.       Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Delegatura w Płocku

ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock;

 

 

a/a

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Olejniczak Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-07 13:13:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Olejniczak Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-07 13:13:32
  • Liczba odsłon: 585
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350565]

przewiń do góry