Sochaczew, 27maja 2011 r.

 

RŚB. 6222.2.2011

 

 

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w zw. z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)

 

Starosta Sochaczewski

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu w dniu 18.05.2011 r. postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do do produkcji wyrobów mleczarskich o zdolności przetwarzania  ponad 200 ton mleka na dobę — Zakładu Produkcyjnego Bakoma Elżbietów nr 48, gm. Teresin, należącej do Bakoma Sp. z. o.o. w Warszawie, ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w
Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65 w Sochaczewie , pokój  nr 113 w godzinach pracy urzędu tj. od 8.00 do 16.00.

Ewentualne uwagi i wnioski można składać w sekretariacie starostwa pod wskazanym wyżej adresem (pokój nr 215) lub przesłać pocztą pod adresem:

 

Starostwo Powiatu Sochaczewskiego,

Wydział Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
Termin wnoszenia uwag i wniosków wynosi 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji udzielającej przedmiotowego pozwolenia jest Starosta Sochaczewski.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Olejniczak Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-07 13:11:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Olejniczak Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-07 13:11:51
  • Liczba odsłon: 586
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2340659]

przewiń do góry