Uchwała Nr II/9/2010

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 28 grudnia 2010 roku

 

 

w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i zastępców

 

 

                        Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz § 44 ust 1 i  3 i § 47 ust 3 Statutu Powiatu Sochaczewskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie Nr III/11/98 z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie statutu powiatu sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 1999r. Nr 29, poz. 891, Nr 29, poz.892 i Nr 106, poz. 2611, z 2001 roku Nr 21, poz.186 i Nr 243, poz. 4682, z 2002 roku Nr 327, poz. 10317, z 2003 roku Nr 259, poz.6844 oraz z 2006 roku Nr 83, poz. 274),  Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Ustala się składy osobowe stałych komisji Rady Powiatu w Sochaczewie zgodnie z załącznikiem do uchwały.

 

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr II/9/2010

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 210 roku

w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji

Rady Powiatu, ich przewodniczących i zastępców

 

 

Skład osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie

 

1.      Komisja Statutowo - Regulaminowa

 

1/        Józef Chocian                       - Przewodniczący;

2/        Sylwester Lewandowski      - Zastępca;

3/        Janusz Ciura;

4/        Ryszard Ambroziak;

5/        Jan Łopata.

 

2.      Komisja Budżetowa

 

1/        Zbigniew Pakuła                   - Przewodniczący;

2/        Jan Łopata                             - Zastępca;

3/        Bogdan Dobrzyński;

4/        Beata Fastyn;

5/        Jerzy Żelichowski.

 

3.      Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki

 

1/        Tadeusz Głuchowski                        - Przewodniczący;

2/        Andrzej Grabarek                 - Zastępca;

3/        Tadeusz Koryś;

4/        Jolanta Popiołek;

5/        Anna Ulicka.

 

4.      Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

 

1/        Jerzy Żelichowski                 - Przewodniczący;

2/        Tadeusz Głuchowski                        - Zastępca;

3/        Przemysław Gaik;

4/        Wanda Dragan;

5/        Beata Fastyn.

 

5.      Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 

1/        Tadeusz Przywoźny             - Przewodniczący;

2/        Józef Chocian                       - Zastępca;

3/        Sylwester Lewandowski;

4/        Ryszard Ambroziak;

5/        Anna Ulicka.

 

6.      Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

1/        Bogdan Jakubowski             - Przewodniczący;

2/        Przemysław Gaik                  - Zastępca;

3/        Tadeusz Przywoźny;

4/        Bogdan Dobrzyński;

5/        Szymon Ziółkowski.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-04 13:12:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-04 13:12:48
  • Liczba odsłon: 535
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350256]

przewiń do góry