Uchwała Nr II/8/2010

Rady  Powiatu  w  Sochaczewie

z dnia 28 grudnia 2010 roku

 

w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu w Sochaczewie

 

 

                     Na  podstawie  art.  17  ust.  1   ustawy  z  dnia   5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U. z 2001r.  Nr  142  poz.  1592  z  późniejszymi  zmianami) oraz § 44 ust. 1 Statutu Powiatu Sochaczewskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/11/98 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie uchwalenia statutu powiatu sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 1999r. Nr 29 poz. 891 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala,  co  następuje:

 

 

§ 1

 

Powołuje się następujące stałe komisje Rady Powiatu w Sochaczewie:

 

1/       Komisja Statutowo-Regulaminowa;

2/       Komisja Budżetowa;

3/       Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki;

4/       Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej;

5/       Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;

6/       Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

 

§ 2

 

Ustala się 5 osobową liczebność  stałych  komisji  Rady  Powiatu w Sochaczewie, o których mowa w § 1 uchwały.

 

 

              §  3

 

Traci moc uchwała Nr XXXV/130/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie.

 

 

§  4

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-04 13:05:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-04 13:05:51
  • Liczba odsłon: 533
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2351984]

przewiń do góry