Podstawa prawna


Art.217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2018r poz. 2096/.

Wymagane dokumenty

Podanie o wydanie zaświadczenia złożone przez właściciela/li lub pełnomocnikaMiejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ul.M.J.Piłsudskiego 65  tel.046 864 18 90. Stanowisko 1-4

Czynne :

w poniedziałki w godz. 10.00 - 17.30,

w pozostałe dni w godz.8.00 - 15.00.  


Opłaty

-Opłata skarbowa w wysokości 17 zł. za wydanie zaświadczenia

  -Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury  w wysokości 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Termin załatwienia

Wydział wydaje zaświadczenie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia podania.Kontakt:

Mariola Pawlikowska, Paulina Winnicka, Joanna Wągrodzka,  Monika Etmanowicz

w poniedziałki w godz. 10.00 - 17.30, w pozostałe dni w godz.8.00-15.00

 

 

Do pobrania:

Podanie o wydanie zaświadczenia


upowaznienie_rejestracja.pdf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Starosta Powiatu Sochaczewskiego ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 w Sochaczewie.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu prowadzenia i aktualizacji danych w centralnej ewidencji pojazdów.

 

Informujemy, że:

- interesant ma prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

- dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a  następnie przechowywane do czasu archiwizacji akt wynikającej ze stosownych przepisów.

- interesant ma prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy .

- Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

- Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Informujemy, że inspektorem ochrony danych jest Pan Lesław Siergiej tel. 46 864 1881 , e-mail: lsiergiej@powiatsochaczew.pl.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Aneta Wlazło
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-22 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Aneta Wlazło
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-06 13:26:39
  • Liczba odsłon: 893
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350118]

przewiń do góry