Wydział Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

OBSŁUGA INTERESANTÓW

 PONIEDZIAŁEK OD 10.00-17.30

 WTOREK - PIĄTEK OD 8.00-15.00

Kasa czynna w godzinach:

poniedziałek: 10.00-17.30

wtorek-piątek: 8.00-15.00

IMIĘ I NAZWISKO SYMBOL STANOWISKO TELEFON                                   MAIL

JERZY KRÓLIK

JK DYREKTOR WYDZIAŁU 46 864 18 61 jkrolik@powiatsochaczew.pl

PAULINA ĆWIEK

INSPEKTOR

(gospodarka nieruchomościami, inwestycje i remonty, wydawanie zaświadczeń czy działka objęta jest planem urządzenia lasu).

46 864 18 61 pcwiek@powiatsochaczew.pl

AGNIESZKA KARPIŃSKA

SYLWIA SZAFARYN

AK

SSz

 

PODINSPEKTOR

POMOC ADMINISTRACYJNA

(ochrona środowiska, w tym. m.in: gospodarka odpadami, emisja gazów i pyłów do powietrza, emisja hałasu, rejestracja sprzętu pływającego, karty wędkarskie, rejestracja zwierząt).

46 864 18 24

46 864 18 20

akarpinska@powiatsochaczew.pl

sszafaryn@powiatsochaczew.pl

JOANNA RUDNICKA

JULITA SZCZEPANIK

JR

JS

 

PODINSPEKTOR

PODINSPEKTOR

(ochrona przyrody, ochrona gruntów rolnych i leśnych oraz nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa, prawo łowieckie).

 

46 864 18 62

46 864 18 17

jrudnicka@powiatsochaczew.pl

jszczepanik@powiartsochaczew.pl

AGNIESZKA WILAMOWSKA

AW GEOLOG POWIATOWY 606 424 112 awilamowska@powiatsochaczew.pl

 

WNIOSKI

1. ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ

Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej.pdf
Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny.pdf
 
Wniosek o zatwierdzenie projektu robót.pdf
Zatwierdzanie projektu robót geologicznych.pdf
 
Wniosek koncesja na wydobywanie.pdf
Zatwierdzanie koncesji na poszukiwanie złóż.pdf
Zatwierdzanie koncesji na wydobywanie.pdf
 
2. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA CZY DZIAŁKA OBJĘTA JEST PLANEM URZĄDZENIA LASU
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia czy działka objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.pdf
Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.pdf   

Informujemy, że wnioski o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej.  ZESKANOWANY wniosek wraz z POTWIERDZENIEM UISZCZENIA OPŁATY SKARBOWEJ należy przesłać na adres maila: pcwiek@powiatsochaczew.pl

 
3. OKREŚLENIE ZADAŃ GOSPODARCZYCH DO WYKONANIA W LESIE
 
Wniosek o określenie zadań gospodarczych do wykonania w lesie.pdf
Określenie zadań gospodarczych do wykonania w lesie.pdf
 
4. ZGŁOSZENIE LEGALIZACJI DREWNA
 
Wniosek zgłoszenia legalizacji drewna.pdf
Zgłoszenie legalizacji drewna.pdf
 
5. ZMIANA LASU NA UŻYTEK ROLNY
 
Wniosek o zmianę lasu na użytek rolny.pdf
Zmiana lasu na użytek rolny.pdf
 
6. WYDANIE KARTY WĘDKARSKIEJ
 
Wniosek o wydanie/wymianę karty wędkarskiej.pdf
Wydanie/wymiana karty wędkarskiej.pdf
 
7. WPIS DO REJESTRU ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM 
 
Wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.pdf
Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.pdf
 
Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej.pdf
Wykreślenie zwierząt z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej.pdf
 
Wniosek na hodowlę/utrzymywanie chartów.docx
a) oświadczenie o niekaralności.docx
b) oświadczenie o nieużywaniu psa do celów łowieckich.docx

Wydanie zezwolenia na hodowanie/utrzymywanie chartów rasowych.docx

8. KLAUZULA OSTATECZNOŚCI
 
Wniosek o nadanie klauzuli ostateczności decyzji.pdf
 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Paulina Ćwiek
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-08 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Paulina Ćwiek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-07 15:05:39
  • Liczba odsłon: 3213
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350575]

przewiń do góry