Uchwała Nr XXXII/188/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 stycznia 2018 roku

Uchwała Nr XXXII/189/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 stycznia 2018 roku

Uchwała Nr XXXII/190/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 stycznia 2018 roku

Uchwała Nr XXXII/191/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 stycznia 2018 roku

Uchwała Nr XXXII/192/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 stycznia 2018 roku

Uchwała Nr XXXII/193/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 stycznia 2018 roku

Uchwała Nr XXXIV/194/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 marca 2018 roku

Uchwała Nr XXXIV/195/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 marca 2018 roku

Uchwała Nr XXXIV/196/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 marca 2018 roku

Uchwała Nr XXXIV/197/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 marca 2018 roku

Uchwała Nr XXXIV/198/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 marca 2018 roku

  Uchwała Nr XXXV/199/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 14 maja 2018 roku

Uchwała Nr XXXV/200/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 14 maja 2018 roku

Uchwała Nr XXXV/201/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 14 maja 2018 roku

Uchwała Nr XXXV/202/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 14 maja 2018 roku
Uchwała Nr XXXV/203/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 14 maja 2018 roku
Uchwała Nr XXXV/204/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 14 maja 2018 roku
Uchwała Nr XXXV/205/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 14 maja 2018 roku
Uchwała Nr XXXV/206/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 14 maja 2018 roku

Uchwała Nr XXXVI/207/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 czerwca 2018 roku

Uchwała Nr XXXVI/208/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 czerwca 2018 roku

Uchwała Nr XXXVI/209/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 czerwca 2018 roku

Uchwała Nr XXXVI/210/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 czerwca 2018 roku

Uchwała Nr XXXVI/211/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 czerwca 2018 roku

Uchwała Nr XXXVI/212/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 czerwca 2018 roku

Uchwała Nr XXXVI/213/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 czerwca 2018 roku

Uchwała Nr XXXVI/214/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 czerwca 2018 roku