Uchwała Nr XXIII/128/2016

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 29 grudnia 2016 roku

 

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

 

 

            Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym     (Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm.) art. 263 ust.2 i 3, pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku                   o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), Rada Powiatu w Sochaczewie, uchwala co następuje:

 

§ 1

Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 na kwotę              2.561.380 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, które mogą być realizowane do dnia 30 czerwca 2017 roku.

 

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków wymienionych w paragrafie 1 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

 

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 uzasadnienie_xxiii_128_2016.docx

 zalacznik_nr_1_xxiii_128_2016.docx

zalacznik_nr_2_xxiii_128_2016.docx

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-05 11:12:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-05 11:12:09
  • Liczba odsłon: 534
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356474]

przewiń do góry