Uchwała Nr XX/113/2016

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 21 października 2016 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 poz. 814 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 216, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu                 w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 13.000 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 13.000 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 74.656.417 zł.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 13.000 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 66.251.597 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 13.000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 8.404.820 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2016 rok”.

 

§ 2  

1. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2016 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik   Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

 

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

   

§ 4  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.Załączniki:

uzasadnienie_xx_113_2016.docx

zalacznik_nr_1_wydatki_xx_113_2016.xls

  zalacznik_nr_2_inwestycyjny_xx_113_2016.xlsInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-16 10:47:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-16 11:01:17
  • Liczba odsłon: 522
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350854]

przewiń do góry