Sochaczew, 27 października 2016r.

 

 

RŚ.B.63412.81.2016

 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego  ( t.j. Dz. U. z 2016, poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 – ustawy z dnia 18 lipca 2001r – Prawo wodne  ( t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 469 ze zm. ),

 

z a w i a d a m i a m,

 

że w dniu 20 października 2016r. na wniosek p. Romana Wińkowskiego zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego   na przebudowę rowu otwartego      LŻ-17, w km 0+882 – 0+923 na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 135 i 136/1, położonych w obrębie geodezyjnym Sarnów 0020, gm. Rybno, jednostka ewidencyjna 142906_2 Gmina Rybno, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie

 

Zawiadamiam, że :

- zgromadzona dokumentacja pozwala na wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie,

- strony biorące udział w postępowaniu mają prawo przed wydaniem decyzji do zapoznania się z materiałami i dokumentami zgromadzonymi w toku postępowania oraz zgłoszenia Staroście Sochaczewskiemu ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Załączone do wniosku akta sprawy dostępne są do wglądu w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 65, w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Sochaczewskiego, pok. 113, poniedziałek 10.00-18.00, wtorek – piątek 8.00-16.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przygotowała : Bogusława Malinowska tel. 46 864 18 17

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogusława Malinowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-10-27 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Malinowska Bogusława
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-27 09:37:01
  • Liczba odsłon: 506
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350804]

przewiń do góry