Sochaczew, 17 października 2016r.

 

 

RŚ.B.63412.79.2016

 

 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego  ( t.j. Dz. U. z 2016, poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 – ustawy z dnia 18 lipca 2001r – Prawo wodne  ( t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 469 ze zm. ),

 

z a w i a d a m i a m,

 

że w dniu 11 października 2016r. na wniosek p. Stanisława Gołębiewskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci przebudowy rowów melioracji szczegółowej U-33, U-34, U-38 i U na działkach nr ewid. 60/2, 65/2, 67, 157, 158, 161 i 170 w miejscowości Nowa Piasecznica, gm. Teresin, pow. sochaczewski, woj. mazowieckie, jednostka ewidencyjna 142808_2 Teresin, obręb 0013 Nowa Piasecznica.

 

Zawiadamiam, że :

- zgromadzona dokumentacja pozwala na wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie,

- strony biorące udział w postępowaniu mają prawo przed wydaniem decyzji do zapoznania się z materiałami i dokumentami zgromadzonymi w toku postępowania oraz zgłoszenia Staroście Sochaczewskiemu ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Załączone  do wniosku akta sprawy dostępne są do wglądu w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 65, w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Sochaczewskiego, pok. 113, poniedziałek 10.00-18.00, wtorek – piątek 8.00-16.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przygotowała : Bogusława Malinowska tel. 46 864 18 17

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogusława Malinowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-10-17 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Malinowska Bogusława
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-18 08:07:05
  • Liczba odsłon: 502
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2341827]

przewiń do góry