Uchwała Nr XVIII/108/2016

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 22 lipca 2016 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym      (t.j. Dz. U. z 2016 poz.814) art. 89 ust 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w wysokości 2.400.860 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w 2016 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja na adaptację i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)”          w kwocie 794.847 zł, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 1.606.013 zł.

 

§ 2

Spłata zaciągniętej pożyczki wraz z należnymi odsetkami nastąpi w latach 2016 – 2029.

 

§ 3

Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco.

 

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uzasadnienie

 

Zarząd Powiatu uzasadnia potrzebę zaciągnięcia pożyczki celem zabezpieczenia wykupu obligacji i spłatę rat pożyczki w wysokości 1.606.013 zł oraz pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 794.847 zł, wynikającego z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja na adaptację i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)”.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-28 10:52:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-28 10:52:47
  • Liczba odsłon: 522
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350179]

przewiń do góry