Sochaczew, 21 lipca 2016r.

 

 

RŚ.B.63412.39.2016

 

 

 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego  ( t.j. Dz. U. z 2016, poz. 23) oraz art. 127  ust. 6 – ustawy z dnia 18 lipca 2001r – Prawo wodne  ( t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 469 ze zm. ),

 

z a w i a d a m i a m,

 

że  na wniosek p. Adama Bielskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu w rowie R-C oraz przejście przyłączem wodociągowym pod dnem rowu w działce oznaczonej nr ewidencyjnym 30, obręb geodezyjny Henryków, gm. Iłów, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie.

 

Starosta Sochaczewski zawiadamia, że :

- zgromadzona dokumentacja pozwala na wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie,

- strony biorące udział w postępowaniu mają prawo przed wydaniem decyzji do zapoznania się                     z materiałami i dokumentami zgromadzonymi w toku postępowania oraz zgłoszenia Staroście Sochaczewskiemu ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Załączone  do wniosku akta sprawy dostępne są do wglądu w Starostwie Powiatowym                        w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 65, w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Sochaczewskiego, pok. 113, poniedziałek 10.00-18.00, wtorek – piątek 8.00-16.00.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogusława Malinowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-21 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Malinowska Bogusława
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-21 12:18:05
  • Liczba odsłon: 501
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350198]

przewiń do góry