Sochaczew, 4 lipca 2016r.

RŚ.B.63412.37.2016

 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego  ( t.j. Dz. U. z 2016, poz. 23) oraz art. 127  ust. 6 – ustawy z dnia 18 lipca 2001r – Prawo wodne  ( t.j. Dz. U.          z 2015r, poz. 469 ze zm. ),

 

z a w i a d a m i a m,

 

że na wniosek Kampinoskiego Parku Narodowego reprezentowanego przez p. Kamila Wieczorka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego                        na wykonanie urządzeń wodnych:

- przebudowę 9 rowów melioracyjnych, polegającą na budowie przy ich ujściu przepustów z klapą zwrotną na południowym brzegu Łasicy oraz wykonanie uzupełnienia odsypu lewego brzegu Łasicy   na działkach nr ewid.: 36/1, 37/1, 38/1, 41/1, 44/1, 45/1, 47/1, 48/1, 107, 49/1, 50/3, 50/4, 108 obręb Brochów Łąki, gm. Brochów; 58, 59, 60, 61, 62/1, 62/2, 63/1, 63/2, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72,  73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 116, 131, 133/1, 134 obręb Famułki Brochowskie,   gm. Brochów; 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 obręb Władysławów, gm. Brochów; 40 obręb Bieliny,     gm. Brochów (obiekt nr 1a);

- przebudowę 7 rowów melioracyjnych, polegającą na budowie przy ich ujściu przepustów z klapą zwrotną na północnym brzegu Łasicy oraz wykonanie uzupełnienia odsypu lewego brzegu Łasicy na działkach nr ewid.: 107, 24/1, 25/1, 28/1, 32/1, 33/1, 34/3, 106/3 obręb Brochów Łąki, gm. Brochów; 29, 30, 31, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 37, 42 obręb Famułki Brochowskie, gm. Brochów; 44, 49, 57, 58, 59 obręb Władysławów, gm. Brochów (obiekt nr 1b);

- przebudowę rowu polegającą na jego poszerzeniu i w odsypie Łasicy długość ok. 15 m                         na działkach nr ewid.: 66 obręb Władysławów, gm. Brochów (obiekt 2a).

- przebudowę grobli przez wykonanie w nich przekopów - łącznie ok. 33 m przekopów                          na działkach nr ewid.: 65/1, 65/2, 66, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 37, 63, 64 obręb Władysławów, gm. Brochów (obiekt nr 2a, 2b);

- przebudowę 2 rowów polegającą na progów oraz podwyższenie grobli na działkach nr ewid.: 13/1 obręb Brochów Łąki, gm. Brochów; 222, 226, 257, 259 obręb Miszory, gm. Brochów  (obiekt nr 3);

- przebudowę grobli polegającą na budowie brodu z funkcją piętrzenia oraz jej podwyższenie             na działkach nr ewid.:  252, 253 obręb Famułki Królewskie, gm. Brochów (obiekt nr 4a);

- przebudowę grobli polegającą na budowie brodu z funkcją piętrzenia na działkach nr ewid.: 15/2, 16/2 obręb Famułki Łazowskie, gm. Brochów (obiekt nr 4c);

- przebudowę grobli polegającą na budowie progu piętrzącego na działkach nr ewid.:  27 obręb Famułki Łazowskie, gm. Brochów (obiekt nr 5a);

 

Starosta Sochaczewski zawiadamia, że :

- zgromadzona dokumentacja pozwala na wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie,

- strony biorące udział w postępowaniu mają prawo przed wydaniem decyzji do zapoznania się                      z materiałami i dokumentami zgromadzonymi w toku postępowania oraz zgłoszenia Staroście Sochaczewskiemu ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

                Załączone  do wniosku akta sprawy dostępne są do wglądu w Starostwie Powiatowym                    w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 65, w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Sochaczewskiego, pok. 113, poniedziałek 10.00-18.00, wtorek – piątek 8.00-16.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sprawę prowadzi : Bogusława Malinowska, tel. 46 864 18 17

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogusława Malinowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-05 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Malinowska Bogusława
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-05 13:12:03
  • Liczba odsłon: 506
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356275]

przewiń do góry