Uchwała Nr XVII/100/2016

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego

 

 

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.).Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

§ 1 Uchwały Nr XIII/76/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego otrzymuje brzmienie:

„Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały wraz z objaśnieniem”.

 

§ 2

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wraz z objaśnieniem.

 

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.


Załączniki do uchwały:


objasnienie_xvii_100_2016.docx

wpf_xvii_100_2016.pdf

wykaz_przedsiewziec_do_wpf_xvii_100_2016.pdfInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-05 07:35:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-05 07:35:57
  • Liczba odsłon: 514
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2349613]

przewiń do góry