Uchwała Nr  XVII/104/2016

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia  27 czerwca 2016 roku

  

w sprawie przyjęcia  Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016-2022

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym    (Dz. U. z 2016r. poz. 814) oraz  art. 35a ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przyjmuje się  Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016-2022, stanowiący załącznik do uchwały.

 

                                                                 

          § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Zgodnie z zapisami art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) do zadań powiatu należy opracowanie i realizacja, zgodnych ze strategią rozwoju województwa, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:                               

-rehabilitacji społecznej,

-rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,

-przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. 

            

Przedstawiony projekt uzyskał pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 Załącznik do uchwały:

 095_uch_xvi_095_2016_ozps_za_2015_-.pdf

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-04 10:45:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-04 10:45:11
  • Liczba odsłon: 514
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2349742]

przewiń do góry