Uchwała Nr XVI/95/2016
Rady Powiatu  W SOCHACZEWIE

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej  w  Powiecie Sochaczewskim w  roku 2015  

            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  powiatowym   (Dz. U. z 2015r. poz. 1445 z późniejszymi zmianami), art. 16a ust. 4   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r.   o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 roku, poz.163 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

  

§ 1

Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej w Powiecie Sochaczewskim w roku 2015 stanowiącą załącznik do uchwały.

 

 § 2  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

 § 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

            Zgodnie z   art.   16a. ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej, powiat przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej w   oparciu o   analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

            Zasoby te obejmują w   szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe  i   nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i   realizujący. Ocena obejmuje osoby i   rodziny korzystające z   pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.

            Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia ocenę zasobów pomocy społecznej co roku Radzie Powiatu.

 

Załącznik do uchwały:         

 095_uch_xvi_095_2016_ozps_za_2015_-.pdf

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-04 10:15:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-04 10:15:52
  • Liczba odsłon: 510
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2340723]

przewiń do góry