Sochaczew, 17.06.2016 r.

 

 

RŚB.6341.1.23.2016

 

 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

podaję do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 17.06.2016 r. zostało wszczęte, na wniosek Mars Polska Sp. z o.o. postępowanie administracyjne  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu fabryki w Kożuszkach Parceli 42, gm. Sochaczew:

  1. odpływających zakładową kanalizacją deszczową do rowu melioracyjnego szczegółowego U-6 zabudowanego na terenie zakładu, między punktami o współrzędnych geograficznych N: 52o 13’ 20.74’’; E: 20o 19’55.2’’ ; N: 52o 13’ 23.12’’; E: 20o 19’40.63’’  w kanał betonowy f 1200 mm, trzynastoma wylotami.

  2. odpływających z terenu nowego parkingu położonego na działkach o numerach ewid. 90, 91 (obręb Kożuszki Parcel) do ziemi poprzez rów filtracyjno-ewaporacyjny wylotem usytuowanym w punkcie o współrzędnych geograficznych: N: 52o 13’ 33.03’’; E: 20o 19’42.77’’ 

Informuję jednocześnie, że wszelkie wyjaśnienia, dokumenty i dowody w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii ogólnej  Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65. Akta sprawy znajdują się w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego, w pokoju  nr 111.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Martinek Karina
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-06-23 12:55:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Martinek Karina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-23 12:55:57
  • Liczba odsłon: 541
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350519]

przewiń do góry