UCHWAŁA  NR XV/92/2016
RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE
Z DNIA 30 MARCA 2016 ROKU


w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

 w Powiecie Sochaczewskim na lata 2016 - 2020
Na  podstawie  art.  12  pkt. 11  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.  z  2015 roku ,  poz.  1445 z późn. zm.)  oraz  art. 6 ust. 3 pkt. 1  ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1390) Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala, co  następuje:


§  1Przyjmuje się Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sochaczewskim na lata 2016 – 2020, stanowiący załącznik do uchwały.

§  2Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§  3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Załącznik - Program_przeciwdzialania_przemocy_2016-2020.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-12 07:50:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-12 07:50:05
  • Liczba odsłon: 528
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356553]

przewiń do góry