Sochaczew, 11 kwietnia 2016r.

 

 

RŚ.B.63412.20.2016

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego  ( t.j. Dz. U. z 2013, poz. 267 ) oraz art. 127  ust. 6 – ustawy z dnia 18 lipca 2001r – Prawo wodne  ( t.j. Dz. U. z 2015r, poz.469 ),

 

z a w i a d a m i a m,

 

że w dniu 17 marca 2016r. na wniosek p.p. Izabeli i Grzegorza Lasockich ( przekazanego Postanowieniem Nr 561/P/NN/16 znak: NN-404/W/76-MM/16 z dnia 11 marca 2016r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowu przydrożnego wraz z przepustami, w drodze powiatowej nr 4116W       na działce o nr ew. 36 obręb Czarnów, gm. Leszno.

 

Starosta Sochaczewski zawiadamia, że :

- zgromadzona dokumentacja pozwala na wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie,

- strony biorące udział w postępowaniu mają prawo przed wydaniem decyzji do zapoznania się z materiałami i dokumentami zgromadzonymi w toku postępowania oraz zgłoszenia Staroście Sochaczewskiemu ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Załączone  do wniosku akta sprawy dostępne są do wglądu w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 65, w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Sochaczewskiego, pok. 111, poniedziałek 10.00-18.00, wtorek – piątek 8.00-16.00.

Po upływie ww. terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały              i dowody.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogusława Malinowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-11 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Malinowska Bogusława
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-11 13:40:24
  • Liczba odsłon: 506
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350559]

przewiń do góry