Sochaczew, 30 marca 2016r.

 

 

RŚ.B.63412.19.2016

 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego  ( t.j. Dz. U. z 2016, poz. 23) oraz art. 127  ust. 6 – ustawy z dnia 18 lipca 2001r – Prawo wodne  ( t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 469 ze zm. ),

 

z a w i a d a m i a m,

 

że w dniu 18 marca 2016r. na wniosek Gminy Miasto Sochaczew zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie remontu mostu na rzece Bzurze w ciągu ulicy Płockiej w Sochaczewie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do mostu na rzece Bzurze w ciągu ulicy Płockiej stanowiącej drogę gminną nr 381079W w Sochaczewie wraz z remontem mostu”.

 

Starosta Sochaczewski zawiadamia, że :

- zgromadzona dokumentacja pozwala na wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie,

- strony biorące udział w postępowaniu mają prawo przed wydaniem decyzji do zapoznania się z materiałami i dokumentami zgromadzonymi w toku postępowania oraz zgłoszenia Staroście Sochaczewskiemu ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Załączone  do wniosku akta sprawy dostępne są do wglądu w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 65, w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Sochaczewskiego, pok. 111, poniedziałek 10.00-18.00, wtorek – piątek 8.00-16.00.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogusława Malinowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-30 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Malinowska Bogusława
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-30 09:42:54
  • Liczba odsłon: 508
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356468]

przewiń do góry