Sochaczew, 23.02.2016 r.

 

 

RŚB.6341.1.1.2016

 

 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn.zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 23.02.2016 r. zostało wszczęte, na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie, postępowanie administracyjne  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do rzeki Utraty ścieków komunalnych oczyszczonych w miejskiej oczyszczalni ścieków w Sochaczewie.

Informuję jednocześnie, że wszelkie wyjaśnienia, dokumenty i dowody w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65. Akta sprawy znajdują się w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego, w pokoju nr 111.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 145) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informację o wszczęciu niniejszego postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie a także udostępniono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Sochaczewskiego (www.sochaczew-powiat.bip.org.pl).

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Martinek Karina
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-23 10:15:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Martinek Karina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-23 10:15:23
  • Liczba odsłon: 557
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350279]

przewiń do góry