UCHWAŁA  NR  XIV/85/2016

RADY POWIATU W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA  5  LUTEGO 2016 ROKU

 

w sprawie realizacji przez Powiat Sochaczewski programu „Aktywny samorząd”

 

Na podstawie art. 12  pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym    (Dz. U. z 2015r. poz. 1445 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr 3/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu „Aktywny samorząd” z późniejszymi zmianami.

 

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Sochaczewskiego do realizacji w 2016 roku pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”  finansowanego ze środków PFRON.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

            Program „Aktywny samorząd” umożliwia samorządom aktywne włączenie się w działania na rzecz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

            Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

            Szczegółowy zakres programu na 2016r. zostanie określony przez Zarząd PFRON.

 

            Program będzie finansowany ze środków PFRON.  Samorząd na częściowe pokrycie kosztów obsługi, promocji i ewaluacji programu otrzyma do 6.5 % środków wydatkowanych na realizację zadań.

           

 

                                                                                                         

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-12 11:57:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-12 11:57:02
  • Liczba odsłon: 523
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350680]

przewiń do góry