Sochaczew, dnia  26.01.2016r.

 

RŚ.B.625.1.2015

 

INFORMACJA

o zakończeniu postępowania

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późniejszymi zmianami )

podaję do publicznej wiadomości,

że zakończono postępowanie dowodowe, w sprawie nałożenia w drodze decyzji na Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie obowiązku ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko drogi krajowej Nr 50 , na odcinku Janów- Ruszki. (na wysokości działek o numerze ewidencyjnym 34/10 i 34/11 obręb geodezyjny Janów-Ruszki gm. Młodzieszyn)

Jednocześnie informuję o prawie zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w toczącym się postępowaniu  w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego  zawiadomienia w Wydziale Rozwoju,  Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Marszałku Józefa Piłsudskiego 65,  pokój nr 111, poniedziałek 10.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00.

Zgodnie  z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informację o zakończeniu niniejszego postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie a także udostępniono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Sochaczewskiego (www.sochaczew-powiat.bip.org.pl).

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Martinek Karina
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-28 11:49:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Martinek Karina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-28 11:49:34
  • Liczba odsłon: 584
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350709]

przewiń do góry