Uchwała Nr XIII/79/2015

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 29 grudnia 2015 roku

 

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1445) art. 263 ust.2 i 3, pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), Rada Powiatu w Sochaczewie, uchwala co następuje:

 

§ 1

Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 na kwotę 269.016 zgodnie z załącznikiem Nr 1, które mogą być realizowane do dnia 30 czerwca 2016 roku.

 

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków wymienionych w paragrafie 1 w podziale na działy, rozdziały         i paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


uzasadnienie_xiii_79_2015.docx
zalacznik_nr_1_xiii_79_2015.docx
zalacznik_nr_2_xiii_79_2015.docx
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-05 11:55:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-05 11:55:38
  • Liczba odsłon: 522
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350683]

przewiń do góry