Sochaczew, 28 grudnia 2015r.

RŚ.B.6341.66.2.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne ( t.j. Dz. U.    z 2015r, poz.469 ), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013, poz.267), zawiadamiam, że na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Płocku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

-   regulację odcinka rzeki Witoni w km biegu rzeki 2+200 – 9+000 (6,8 km), polegającą na : wykonaniu umocnień dna i skarp brukiem kamiennym, redukcję spadku dna rzeki poprzez wykonanie bystrotoku, umocnienie stopy skarpy kiszką faszynową, wykonanie umocnień wylotów rowów do rzeki, wykonanie umocnień wlotu i wylotu starorzeczy, umocnienie skarp poprzez darniowanie i obsiew mieszanką traw oraz poszerzenie koryta rzeki Witonii,

- wykonanie urządzeń wodnych polegających na budowie przejazdów gospodarczych,             oraz rozbiórce istniejących zastawek,

w ramach zadania inwestycyjnego : „Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta rzeki Witonia w km 2+200 – 9+000 ( 6,8 km) wraz z przebudową budowli piętrzących – etap II, w gm. Rybno”, dla działek położonych we wsiach : Erminów, Ćmiszew Parcel, Nowy Szwarocin, Józin, Stary Szwarocin, Jasieniec i Rybno, gm. Rybno, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sochaczewie,        ul. Piłsudskiego 65, pok. 111, w poniedziałki w godz. 10.00 - 18.00, wtorki – czwartki 8.00 - 16.00 ( tel. 46-864-18-24 ) w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogusława Malinowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-29 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Malinowska Bogusława
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-29 13:55:56
  • Liczba odsłon: 500
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350196]

przewiń do góry