Sochaczew, 14 grudnia 2015r.

 

 

RŚ.B.6341.57.2.2015

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie  art. 127  ust. 6 – ustawy z dnia 18 lipca 2001r – Prawo wodne  (t.j. Dz. U. z 2015r, poz.469),

i n f o r m u j ę,

że w dniu 10 listopada 2015r. na wniosek p. Barbary Wasilewskiej – Miazga ( przekazanego Postanowieniem Nr 2391/P/NN/15 znak: NN-404/W/311-MM/15 z dnia 4 listopada 2015r przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu przydrożnego odwadniającego, w związku    z budową przepustu pod zjazdem indywidualnym z drogi powiatowej nr 4105W w miejscowości Bramki, gmina Błonie – w terenie działki nr ew. 130, obręb 0008 Bramki na działkę nr ew. 27/2 obręb 0024 Nowa Wieś.

Jednocześnie Starosta Sochaczewski zawiadamia, że zgromadzona dokumentacja pozwala na wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie.

           

Załączone  do wniosku akta sprawy dostępne są do wglądu oraz można z nich sporządzać notatki i odpisy w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 65, w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Sochaczewskiego, pok. 111, poniedziałek 10.00-18.00, wtorek – piątek 8.00-16.00.

W terminie 7 dni  od dnia wywieszenia niniejszej informacji ( publicznego ogłoszenia) można zapoznać się z przedmiotem niniejszego postępowania oraz uzyskać wyjaśnienia i informacje o planowanym przedsięwzięciu.

 

Po upływie ww. terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały   i dowody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę o przesłanie pisemnego potwierdzenia faktu wywieszenia niniejszej informacji,   z podaniem terminu jej wywieszenia oraz informacji o zgłoszonych w sprawie wnioskach         i uwagach.

Otrzymują  w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń:

  1. Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

  2. Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie.

  3. a/a.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogusława Malinowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-14 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Malinowska Bogusława
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-14 13:51:36
  • Liczba odsłon: 511
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356566]

przewiń do góry