zalacznik_nr_4_inwestycje_xii_72_2015.xls

 

 

Uchwała Nr XII/72/2015

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 17 listopada 2015 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015

 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym      (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1445 z późn. zm.) art. 121, art. 211, art. 212, art. 216, art. 235, art. 236  ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015 Nr III/14/2014  Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 50.748 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 56 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 80.391.085 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 50.748 zł. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 56 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 67.222.837 zł,

2) dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 13.168.248 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2015 rok”.


2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.682.778 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu  o łączną kwotę 1.632.086 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 81.139.076 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.682.778 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.541.541 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 64.601.575 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 90.545 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 16.537.501 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2015 rok”.

 

 

 

§ 2

 

1.    Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie                          z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zleconych odrębnymi ustawami 2015 rok”.

 

 

2. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2015 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik  Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

.

 

§ 3

 

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

 

§ 4

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

uzasadnienie_xii_72_2015.docx

zalacznik_nr_1_dochody_xii_72_2015.xls

zalacznik_nr_2_wydatki_xii_72_2015.xls

zalacznik_nr_3_adm_rzad_xii_72_2015.xls

zalacznik_nr_4_inwestycje_xii_72_2015.xls
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-11-26 09:42:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-26 09:42:08
  • Liczba odsłon: 512
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352012]

przewiń do góry