UCHWAŁA  NR   XII/75/2015

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA  17 LISTOPADA 2015 ROKU

 

 

w  sprawie  wyboru  biegłego  rewidenta

dla  przeprowadzenia  badania  sprawozdania finansowego

ZOZ  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  za  rok  2015

 

 

 

Na  podstawie art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.  z  2015 r.  poz. 1445),   art. 53 ust. 1  i   art. 66 ust.  4  ustawy  z  dnia  29 września 1994  roku o  rachunkowości  (Dz.U.  z  2013 r.  poz. 330 z  późn.  zm.)  Rada  Powiatu w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

§  1

 

 

Dokonuje  się  wyboru  biegłego  rewidenta:  firmy  Kancelaria FK sp. z o.o. Al. 3 Maja 14  lok 47a, 00 – 381  Warszawa - dla  przeprowadzenia  badania  sprawozdania finansowego   Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie za  rok  2015.

 

 

§  2

 

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

 

§  3

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Przeprowadzone  postępowanie,   w  trybie  zaproszenia  do  składania  ofert  na wykonanie usługi w postaci przeprowadzenia  badania  sprawozdania  finansowego  ZOZ  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie za   rok  2015 -    pozwoliło  na    dokonanie (z  17  ważnych  ofert)  wyboru wykonawcy tej usługi (biegłego  rewidenta),  kierując  się  najkorzystniejszą  ofertę  (tj.  z  doświadczeniem  w  służbie  zdrowia)  zaproponowaną  na  badanie  bilansu  w tej powiatowej  placówce  służby  zdrowia.

Zgodnie  z  ustawą  o  rachunkowości  wyboru  biegłego  rewidenta  dokonuje  organ  zatwierdzający  sprawozdanie  finansowe  jednostki, w konkretnym przypadku Rada  Powiatu w Sochaczewie.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-11-25 09:45:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-25 09:45:48
  • Liczba odsłon: 521
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350232]

przewiń do góry