UCHWAŁA  NR XII/73/2015

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA  17 LISTOPADA 2015 ROKU 

 

w  sprawie  przekazania skargi  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego

 

 

Na  podstawie  art.  54 §  2  ustawy  z  dnia  30  sierpnia  2002  roku  Prawo o postępowaniu  przed  sądami  administracyjnymi  (Dz.U.  z  2012 r.  poz. 270  z  późn. zm.)  Rada  Powiatu 
w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

§  1

 

 

Przekazuje  się  do Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Warszawie skargę  Pani  J.  K–S   na  uchwałę  Nr  IX/49/2015  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  z  dnia  25  czerwca  2015  roku  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Zarządu  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

 

§  2

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

           

W  dniu  27  października  2015  roku  do  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  wpłynęła  skarga  Pani  J. K–S  na  uchwałę  Nr  IX/49/2015  Rady  Powiatu  w Sochaczewie  z  dnia  25  czerwca  2015  roku  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Zarządu  Powiatu  w  Sochaczewie,  adresowana  do Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Warszawie.

 

            Zgodnie  z  art.  54  ustawy  Prawo  o  postępowaniu  przez  sądami  administracyjnymi  -  skargę    do  sądu  administracyjnego  wnosi  się  za  pośrednictwem  organu,  którego  działanie,  bezczynność  lub  przewlekłe  prowadzenie  postępowania  jest  przedmiotem  skarg.  Organ  ten   przekazuje  skargę  sądowi  wraz  z  aktami  sprawy  i  odpowiedzią  na  skargę  w  terminie  30  dni  od  dnia  jej  wniesienia.

 

            W  dniu  13  listopada  2012  roku  Naczelny  Sąd  Administracyjny  podjął  uchwałę  sygn.akt I OPS 3/12,  zgodnie  z  tezą  której  -  w  postępowaniu  przed  sądem  administracyjnym  w sprawie  skarg,  których  przedmiotem  jest  uchwała  rady  gminy,  zdolność  procesową  ma  wójt  (burmistrz,  prezydent  miasta),  reprezentujący  gminę  na  zewnątrz.  Teza  ta  ma  również  zastosowanie  do  samorządu  powiatowego. 

            W  tym  stanie  formalno – prawnym  sprawy,  Starosta  Sochaczewski -  reprezentujący  (zgodnie  z  dyspozycją  art.  34  ust.  1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym)  Powiat Sochaczewski na  zewnątrz -  a  tym  samym  posiadający  zdolność  procesową  w  postępowaniu  przed  sądem  administracyjnym  w  powyższej  sprawie,  przygotuje  odpowiedź  na  skargę                      i przedmiotową  uchwałę  wraz  z  odpowiedzią  na  skargę  i  aktami  sprawy  prześle  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Warszawie  w  przewidzianym  prawem  terminie.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-11-25 09:38:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-25 09:38:55
  • Liczba odsłon: 512
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2349717]

przewiń do góry