Sochaczew, 18 listopada 2015r.

 

 

RŚ.B.6341.52.2.2015

 

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego  ( t.j. Dz. U. z 2013, poz.267) oraz art.127  ust. 6 – ustawy z dnia 18 lipca 2001r – Prawo wodne  (t.j. Dz. U. z 2015r, poz.469),

 

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 19 października 2015r. na wniosek p. Pawła Ucieszyńskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci przebudowy rowu melioracji szczegółowej W-57 w hm 6+400 – 6+495 na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 148/1 i 147 oraz przebudowy rowu melioracji szczegółowej W-64 w hm 0+937 – 1+029 na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 78/3 i 74,  obręb geodezyjny Koszajec, gm. Rybno, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie.

 

Starosta Sochaczewski zawiadamia, że :

- zgromadzona dokumentacja pozwala na wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie,

- strony biorące udział w postępowaniu mają prawo przed wydaniem decyzji do zapoznania się z materiałami i dokumentami zgromadzonymi w toku postępowania oraz zgłoszenia Staroście Sochaczewskiemu ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Załączone  do wniosku akta sprawy dostępne są do wglądu w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 65, w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Sochaczewskiego, pok. 111, poniedziałek 10.00 -18.00, wtorek – piątek 8.00 -16.00.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogusława Malinowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-11-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Malinowska Bogusława
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-18 13:09:14
  • Liczba odsłon: 505
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2340800]

przewiń do góry