Sochaczew, dn.22.09.2015r.

 

RŚB.6341.1.10.2015

 

INFORMACJA

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późniejszymi zmianami )

z a w i a d a m i a m,

o zakończeniu postępowania dowodowego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na  odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu zamkniętego R-TA-27, a dalej do rowu melioracyjnego TA-27 pochodzących z terenu zakładu produkcyjnego GREINER PACAGING zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 95/9, 95/10, 96 i 233/3 w miejscowości Teresin Gaj, gm. Teresin, powiat sochaczewski. 


Jednocześnie informuję o prawie zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w toczącym się postępowaniu  w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego  zawiadomienia w Wydziale Rozwoju,  Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Marszałku Józefa Piłsudskiego 65,  pokój nr 111. Po tym terminie zostanie wydana decyzja.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Martinek Karina
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-09-24 10:58:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Martinek Karina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-24 10:58:47
  • Liczba odsłon: 376
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2349716]

przewiń do góry