Sochaczew, 22 września 2015r.

RŚ.B.6341.15.2.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie 61 § 3 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013, poz. 267 ) w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne ( Dz. U. z 2015r, poz. 469), zawiadamiam, że na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział   w Płocku, w imieniu którego działa p. Maria Korniluk, podjęte zostały czynności  administracyjne w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego na regulację odcinka rzeki Witoni oraz wykonanie urządzeń wodnych. Przedmiotem postępowania była  budowa przejazdów gospodarczych, rozbiórka jednego przejazdu, umocnienie dna i skarp rzeki narzutem kamiennym, redukcja spadku dna rzeki poprzez wykonanie bystrotoku, umocnienie stopy skarpy kiszką faszynową oraz poszerzeniu koryta rzeki w ramach planowanego zadania inwestycyjnego pn. : „Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta rzeki Witonia w km 2+200 – 9-000 ( 6,8 km) wraz z przebudową budowli piętrzących – etap II, gm. Rybno”.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sochaczewie,  ul. Piłsudskiego 65, pok. 111, w poniedziałki w godz. 10.00 - 18.00, wtorki – czwartki 8.00 - 16.00 ( tel. 46-864-18-24 ) w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogusława Malinowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-09-23 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Malinowska Bogusława
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-23 07:46:07
  • Liczba odsłon: 503
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2345578]

przewiń do góry