UCHWAŁA Nr X/66/2015

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 17 września 2015 roku

 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego

 

 


§ 1

 

Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Sochaczewskiego, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Nr XXXVII/136/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 96, poz. 2681 i Nr 124, poz. 3649,  z 2010 r. Nr 193, poz. 5297).

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do uchwały Nr X/66/2015

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 17 września 2015 roku

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół

ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę

na terenie Powiatu Sochaczewskiego

 

 

 

Sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Sochaczewskiego

 

 

Sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych  na terenie Powiatu Sochaczewskiego tworzą następujące jednostki organizacyjne:

 

1/  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie,  ul. 15 Sierpnia 4 w skład, którego wchodzą:

 

a)    gimnazjum,

b)   liceum ogólnokształcące.

 

2/ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 51           w skład, którego wchodzą:

 

a)    liceum ogólnokształcące,

b)   technikum,

c)    zasadnicza szkoła zawodowa,

d)   liceum ogólnokształcące dla dorosłych,

e)    szkoła policealna.

 

3/  Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 63 w skład, którego wchodzą:

 

a)    liceum ogólnokształcące,

b)   technikum,

c)    zasadnicza szkoła zawodowa,

d)   liceum ogólnokształcące dla dorosłych,

e)    szkoła policealna dla dorosłych.

 

4/ Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie, ul. Chopina 99 a  w skład, którego wchodzą:

 

a)    liceum ogólnokształcące,

b)   technikum, 

c)    zasadnicza szkoła zawodowa.

 

5/ Zespół Szkół im Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie   Al. XX - lecia 12 w skład, którego wchodzą:

 

a)    liceum ogólnokształcące,

b)   technikum,

c)    zasadnicza szkoła zawodowa,

d)   szkoła policealna dla dorosłych.

 

6/  Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie, 96-514 Rybno w skład, którego wchodzą:

 

a)    szkoła podstawowa,

b)   gimnazjum,

c)    szkoła specjalna przysposabiająca do pracy.

 

7/ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Dom na Szlaku” im. generała Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie,  96-521 Brzozów w skład, którego wchodzą:

 

             a)  szkoła podstawowa,

 b)  gimnazjum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu sochaczewskiego

 

 

Zgodnie z art.17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu. Przedstawiony w uchwale plan sieci szkół ponadgimnazjalnych uwzględnia zmiany w sieci jakie powstały w wyniku przekształcenia i likwidacji szkół zgodnie z postanowieniami art. 7 ustawy z dnia                           19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206 z późn. zm.).

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-09-23 07:55:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-23 07:55:45
  • Liczba odsłon: 563
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356542]

przewiń do góry