Sochaczew, 14 września 2015r.

 

 

RŚ.A.6341.6.2015

 

 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie  art. 127  ust. 6 – ustawy z dnia 18 lipca 2001r – Prawo wodne  (t.j. Dz. U. z 2015r, poz.469),

i n f o r m u j ę,

 

że w dniu 7 września 2015r na wniosek p. Witolda Gładkiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej na terenie działki nr 126, obręb Nowy Kozłów A, gmina Nowa Sucha oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód z tej studni w celu nawadniania upraw znajdujących się w obrębie gospodarstwa inwestora, w ilości :

 

Q maxh = 16,0 m3/h,

Q śr.d = 110,0 m3/d,

Q max roczne = 25 600 m3/rok.

 

Jednocześnie Starosta Sochaczewski zawiadamia, że zgromadzona dokumentacja pozwala na wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie.

           

Załączone  do wniosku akta sprawy dostępne są do wglądu oraz można z nich sporządzać notatki      i odpisy w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 65, w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Sochaczewskiego, pok. 111, poniedziałek 10.00-18.00, wtorek – piątek 8.00-16.00.

 

W terminie 7 dni  od dnia wywieszenia niniejszej informacji ( publicznego ogłoszenia) można zapoznać się z przedmiotem niniejszego postępowania oraz uzyskać wyjaśnienia  i informacje                        o planowanym przedsięwzięciu.

 

Po upływie ww. terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały  i dowody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogusława Malinowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-09-14 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Malinowska Bogusława
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-14 11:39:36
  • Liczba odsłon: 507
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350107]

przewiń do góry