Uchwała Nr IX/47/2015

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 25 czerwca 2015 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013.poz.595 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 216, art. 235, art. 236  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1


W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015 Nr III/14/2014 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 206.935 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 706.353 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 79.923.064 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 105.535 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 66.518.111 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 101.400 zł. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 706.353 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 13.404.953 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2015 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 555.233 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.054.651 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 80.575.055 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 143.833 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 498.298 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 63.943.304 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 411.400 zł. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 556.353 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 16.631.751 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik  Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2015 rok”.

 

§ 2

 

1. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku”.

 

§ 3

 

1. Zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2015 roku”.


2. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2015 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik  Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

 

§ 4

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.


uzasadnienie_ix_47_2015.docx

zalacznik_nr_1_plan_dochodow_ix_47_2015.xls

zalacznik_nr_2_plan_wydatkow_ix_47_2015.xls 

zalacznik_nr_3_administracja_rzadowa_ix_47_2015.xls

zalacznik_nr_4_dotacje_zal_i_niezal_ix_47_2015.xls

zalacznik_nr_5_inwestycyjny_ix_47_2015.xls
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-17 12:02:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-17 12:02:49
  • Liczba odsłon: 512
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2340846]

przewiń do góry