Uchwała Nr IX/54/2015

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 25 czerwca 2015 roku


w sprawie wyłączenia szkół z Zespołu Szkół

im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie
§1

                              Z dniem 31 sierpnia 2015 r. wyłącza się z Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała

                             Wyszyńskiego w Teresienie następujące szkoły:

                                     1)        Liceum Profilowane z siedzibą w Teresinie przy ul. Al. XX – lecia 12,

                                     2)        Technikum Uzupełniające dla Dorosłych z siedzibą w Teresinie przy ul. Al. XX – lecia 12.
§2

 

                            Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§3

 

                            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                              

                                                                                                  

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały o wyłączeniu szkół z zespołu jest czynnością konieczną, poprzedzającą likwidację tej szkoły.
Procedura likwidacyjna określona w przepisie art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) jest możliwa do zastosowania tylko w odniesieniu do konkretnej szkoły, działającej jako odrębna jednostka organizacyjna. Zamiar likwidacji tych szkół został wyrażony w Uchwale Nr V/30/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 lutego 2015 r. i pozytywnie zaopiniowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może wyłączyć z zespołu niektóre szkoły lub placówki, włączyć do zespołu inne szkoły lub placówki, a także może rozwiązać zespół. Mając powyższe na uwadze, w celu przeprowadzenia procedury likwidacji szkół wchodzących w skład zespołu, należy podjąć uchwałę o wcześniejszym wyłączeniu ich  z tego zespołu.

                         

         

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-01 12:59:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-01 14:33:28
  • Liczba odsłon: 505
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2340801]

przewiń do góry