Uchwała Nr IX/53/2015
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie wyłączenia szkół z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 62 ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1   ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:


§1Z dniem 31 sierpnia 2015 r. wyłącza się z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie następujące szkoły:
1) Liceum Profilowane z siedzibą w Sochaczewie przy ul. M. J. Piłsudskiego 63,
2) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z siedzibą w Sochaczewie przy ul. M. J. Piłsudskiego 63,
3) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych z siedzibą w Sochaczewie przy ul. M. J. Piłsudskiego 63.

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.


§3


Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały o wyłączeniu szkół z zespołu jest czynnością konieczną, poprzedzającą likwidację tej szkoły.
Procedura likwidacyjna określona w przepisie art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) jest możliwa do zastosowania tylko w odniesieniu do konkretnej szkoły, działającej jako odrębna jednostka organizacyjna. Zamiar likwidacji tych szkół został wyrażony w Uchwale Nr V/29/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 lutego 2015 r. i pozytywnie zaopiniowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może wyłączyć z zespołu niektóre szkoły lub placówki, włączyć do zespołu inne szkoły lub placówki, a także może rozwiązać zespół. Mając powyższe na uwadze, w celu przeprowadzenia procedury likwidacji szkół wchodzących w skład zespołu, należy podjąć uchwałę o wcześniejszym wyłączeniu ich  z tego zespołu.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-01 12:48:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-01 12:50:18
  • Liczba odsłon: 504
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350652]

przewiń do góry