Sochaczew, 25 czerwca 2015r.

 

 

RŚ.B.6341.31.2.2015

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie  art. 127  ust. 6 – ustawy z dnia 18 lipca 2001r – Prawo wodne  (t.j. Dz. U. z 2015r, poz.469),

i n f o r m u j ę,

że w dniu 19 czerwca 2015r zostało wszczęte na wniosek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci budowy wylotów przykanalików wpustów ulicznych do rowów drogowych w ciągu drogi powiatowej nr 4109W na terenie Gminy Leszno na działkach o numerach ewidencyjnych z obrębu Wąsy Wieś : 50/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, 13/2, 14/2, 16/2, 18/2 i 21/2.

 

Jednocześnie Starosta Sochaczewski zawiadamia, że zgromadzona dokumentacja pozwala na wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie.

           

Załączone  do wniosku akta sprawy dostępne są do wglądu oraz można z nich sporządzać notatki i odpisy w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 65, w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Sochaczewskiego, pok. 111, poniedziałek 10.00-18.00, wtorek – piątek 8.00-16.00.

W terminie 7 dni  od dnia wywieszenia niniejszej informacji ( publicznego ogłoszenia) można zapoznać się z przedmiotem niniejszego postępowania oraz uzyskać wyjaśnienia i informacje o planowanym przedsięwzięciu.

 

Po upływie ww. terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały  i dowody.

 

 

Proszę o przesłanie pisemnego potwierdzenia faktu wywieszenia niniejszej informacji,   z podaniem terminu jej wywieszenia oraz informacji o zgłoszonych w sprawie wnioskach i uwagach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują  w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń:

  1. Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

  2. Wójt Gminy Leszno, ul. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno.

  3. a/a.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogusława Malinowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-26 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Malinowska Bogusława
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-26 09:17:57
  • Liczba odsłon: 505
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350277]

przewiń do góry