UCHWAŁA  NR VIII/43/2015

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 26 MAJA 2015 ROKU

 

w  sprawie  zatwierdzenia   sprawozdania  finansowego

wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  za  2014  rok

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  4  i  6  ustawy   z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U. z  2013 r.,  poz.  595 z późn. zm.)  oraz  art.  270  ust.  4  ustawy  z  dnia    27  sierpnia  2009  roku  o  finansach  publicznych  (Dz. U. z 2013r., poz.  885  z  późn. zm.)  Rada  Powiatu  w Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

 

§  1

 

 

Zatwierdza  się  sprawozdanie  finansowe  Powiatu  Sochaczewskiego wraz 
ze  sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu Powiatu  Sochaczewskiego  za  2013 rok.

 

 

§  2

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Zgodnie  z  ustawą  o  samorządzie  powiatowym,  do  wyłącznej  właściwości  rady  powiatu  należy  rozpatrywanie  sprawozdań  z  działalności  zarządu,  w  tym  z  działalności  finansowej  oraz  rozpatrywanie  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  powiatu.

Ustawa  o  finansach  publicznych  zobowiązuje  organ  stanowiący  jednostki  samorządu  terytorialnego  do  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  powiatu  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  w  terminie  do  30  czerwca  roku  następnego  po  roku  budżetowym.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-27 14:05:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-27 14:05:54
  • Liczba odsłon: 516
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2349696]

przewiń do góry