UCHWAŁA  NR VII/42/2015

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

 

 

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  rozwiązanie

stosunku  pracy  z  radnym  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie

 

 

 

 

Na  podstawie  art.  22  ust.  2  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2013 r.  poz.  595  z  późn. zm.),   Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

§  1

 

 

Wyraża  się  zgodę  na  rozwiązanie  stosunku  pracy  z  radnym  Januszem  Ciurą,  zatrudnionym  w  Powiatowym  Zarządzie  Dróg  w  Sochaczewie.

 

 

§  2

 

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

 

§  3

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

 

W  dniu 20  kwietnia 2015  roku  do  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  wpłynął  wniosek  dyrektora  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Sochaczewie  o  wyrażenie  zgody 
na  rozwiązanie  stosunku  pracy  z  radnym  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie,  Panem  Januszem  Ciurą  -  pracownikiem  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Sochaczewie,  który  jest  zatrudniony  na  podstawie  umowy  o  pracę  na  czas  nieokreślony. W  uzasadnieniu  wniosku  dyrektor  PZD  poinformowała,  iż:

 

Radny Pan Janusz Ciura jest zatrudniony w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie od dnia 01 czerwca 1999 r. ostatnio na stanowisku Kierownik bazy, sprzętu i transportu.W dniu 03 grudnia 2010 r. został wybrany na stanowisko Wicestarosty Powiatu Sochaczewskiego. W związku z wyborem na stanowisko Wicestarosty Pan Janusz Ciura otrzymał urlop bezpłatny na okres pełnienia w/w funkcji. Po wyborach w 2014 r. Pan Janusz Ciura, który został radnym powiatowym poinformował Powiatowy Zarząd Dróg, iż  przebywa na zwolnieniu lekarskim. W miesiącu styczniu miał dwudniową przerwę w zwolnieniu lekarskim i w dniach  7 i 8  stycznia  br.  zgłosił się do pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg. Pracodawca nie powierzył Panu Januszowi Ciurze w tym okresie żadnych obowiązków wynikających ze stosunku pracy, albowiem w okresie przebywania Pana Janusza Ciury na urlopie bezpłatnym nastąpiło rozdzielenie i przekazanie dotychczasowych obowiązków Pana Janusza Ciury innym pracownikom jednostki. Przekazanie tych obowiązków stanowiło faktyczną likwidację stanowiska pracy i odbyło się bez uszczerbku dla właściwej realizacji zadań statutowych jednostki organizacyjnej Powiatu, którą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie. Pracodawca nie ma możliwości zaproponowania Panu Januszowi Ciurze wykonywania zadań na stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom.

 

Mając na  względzie  powyższe  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uznała,  że  przedstawione  przez  dyrektora  PZD podstawy uzasadniające  rozwiązanie  stosunku  pracy  z  radnym  Panem  Januszem  Ciurą  nie  mają  związku z  wykonywaniem  przez  tego  pracownika  mandatu  radnego  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

W  tym  stanie  rzeczy  Rada  Powiatu  uważa,  że  w  przedstawionej  sprawie  nie  zaszły  przesłanki  określone  przepisem  art.  22  ust.  2  ustawy  o  samorządzie  powiatowym,  uzasadniające odmowę wyrażenia  przez  Radę  Powiatu  w  Sochaczewie  zgody 
na  rozwiązanie  umowy  o  pracę  z  jej  członkiem  -  radnym  Panem  Januszem  Ciurą.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-15 15:03:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-15 15:03:37
  • Liczba odsłon: 541
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350716]

przewiń do góry