Sochaczew, 4 maja 2015r

RŚ.B.6341.15.2.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.127 ust.7a ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015r, poz.469), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013, poz.267), zawiadamiam, że na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Płocku w imieniu którego działa p. Maria Korniluk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na regulację odcinka rzeki Witoni oraz wykonanie urządzeń wodnych polegających na  budowie przejazdów gospodarczych, rozbiórce jednego przejazdu, umocnienie dna         i skarp narzutem kamiennym, redukcję spadku dna rzeki poprzez wykonanie bystrotoku, umocnienie stopy skarpy kiszką faszynową oraz poszerzeniu koryta rzeki w ramach zadania : „Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta rzeki Witonia w km 2+200 – 9-000 ( 6,8 km) wraz z przebudową budowli piętrzących – etap II, gm. Rybno”.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sochaczewie,   ul. Piłsudskiego 65, pok. 111, w poniedziałki w godz. 10.00 - 18.00, wtorki – czwartki 8.00 - 16.00 ( tel. 46-864-18-24 ) w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogusława Malinowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-08 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Malinowska Bogusława
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-08 15:24:31
  • Liczba odsłon: 508
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356227]

przewiń do góry