Uchwała Nr V/29/2015

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 26 lutego 2015 roku

 

w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących z skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym

 

            Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 59 ust. 1 w związku z art. 5c pkt.1 ustawy z dnia                7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala,                            co następuje:

 

§1

 

Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015 r. szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r.                  w Sochaczewie:

1)        liceum profilowanego,

2)        uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

3)        technikum uzupełniającego dla dorosłych.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

 

do uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących z skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym

 

Wyrażony w uchwale zamiar likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r.                            w Sochaczewie wynika z konieczności realizacji postanowień art.7 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206 z późn. zm.).

Powyższe przepisy ustawy wprowadzającej reformę szkolnictwa ponadgimnazjalnego
nakazują likwidację z dniem:

-                 l września 2012 r. klasy pierwszej, a w latach następnych kolejnych klas dotychczasowych szkół: trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieży, dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz trzyletniego technikum uzupełniającego dla młodzieży,

-                 1 września 2013 r. klasy pierwszej, a w latach następnych kolejnych klas dotychczasowego technikum uzupełniającego dla dorosłych.

Uchwała ma charakter intencyjny i jest podejmowana zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2012 r., w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zrn.). Jej podjęcie przez organ prowadzący rozpoczyna procedurę zmierzającą do likwidacji tych szkół i upoważnia Zarząd Powiatu w Sochaczewie do podjęcia czynności określonych przepisem art. 59. ust. l tej ustawy niezbędnych do podjęcia przez Radę Powiatu uchwały o likwidacji tych szkół.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-31 15:06:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-31 15:06:07
  • Liczba odsłon: 514
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356394]

przewiń do góry