JOANNA KLUZA:  

 

 

Stanowisko / funkcja

Starszy Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Województwo

mazowieckie

Powiat

sochaczewski

Gmina

Sochaczew (gmina miejska)

Miejscowość

Sochaczew

Ulica

Ulica MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Numer domu

65

Kod pocztowy

96-500 Sochaczew

Telefon

(46) 864-18-70

E-mail

jkluza@powiatsochaczew.pl

Godziny pracy

Poniedziałek

10:00 - 18:00

Wtorek - Piątek

08:00 - 16:00Do zakresu działania służby bhp należy wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy, a w szczególności:

1)       przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów
         i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

2)         bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzanych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

3)         sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

4)         przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;

5)         udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

6)         opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;

7)         udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz
w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

8)         prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych
i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

9)         doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy;

10)     udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się
z wykonywaną pracą;

11)     doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej
i indywidualnej;

12)     współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,
w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

13)     współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;

14)     współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawach dotyczących   przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

15)   uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bhp, a także w pracach komisji bhp     oraz    innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bhp, w tym zapobieganie chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;

16) inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bhp oraz ergonomii.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jarzębowski Jacek
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-18 11:20:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Jarzębowski Jacek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-18 11:23:37
  • Liczba odsłon: 580
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356607]

przewiń do góry