Uchwała Nr IV/24/2015

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 23 stycznia 2015 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym      (Dz. U. 2013.poz.595 z późn. zm.) art. 121, art. 211, art. 212, art. 216, art. 235, art. 236  ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


 

§ 1

 

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015 Nr III/14/2014  Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 4.000.000 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 79.639.296 zł.

1)  dochody bieżące nie uległy zmianie i wynoszą 67.410.935 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.000.000 zł. Plan dochodów majątkowych                   po zmianie wynosi 12.228.361 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2015 rok”.

 

 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 4.181.077 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 181.077 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 80.085.787 zł.

1)  wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 181.077 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 181.077 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 65.318.783zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.000.000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 14.767.004 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2015 rok”.

 

 

§ 2

 

 

2. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2015 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik  Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

 

 

§ 3

 

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

 

§ 4

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.uzasadnienie_nr_iv_24_2015.docx

zalacznik_nr_1_dochodowy_nr_iv_24_2015.xls

zalacznik_nr_2_wydatkowy_nr_iv_24_2015.xls

zalacznik_nr_3_inwestycyjny_nr_iv_24_2015.xls
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-29 10:12:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-29 10:12:46
  • Liczba odsłon: 521
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350051]

przewiń do góry